ازن و گل رز

ازن و گل رز : فروش گلهای پرورشی کانادایی درسال (2002) 1.42بیلیون دلاربود، (این در حالی بود) که گل رزهای فروخته شده یک (بار) برش خورده بودند. پژمردگی زودرس گلهای رز برش خورده یک ضرراقتصادی برای کشاورزان بود؛ بطور متوسط