برج های خنک کننده و کاربرد ازن

برج های خنک کننده : تاکنون تلاش­های بسیاری در رابطه با رفع مشکل خوردگی و فرسایش قطعات فلزی سیستم­ های تهویه مطبوع و سرمایشی و گرمایشی (HVAC ) انجام گرفته است. اما هیچ کدام نتیجه ی مطلوبی در بر نداشته

ازن در تصفيه فاضلاب

ازن در تصفيه فاضلاب در15 تا 20 سال اخير با توجه به افزايش جمعيت و تقاضای بيشتر برای منابع آب و همچنين نياز به تصفيه و بازيابی آب های موجود ؛ مسئله پساب ها از اهميت خاصی برخوردار شده است .

ازن در کشاورزی

ازن در کشاورزی ازن در کشاورزی پيشرفته امروزی يک عامل حياتی و مفيد محسوب میگردد که دارای اثرات سود بخش زيادی میباشد. استفاده از ازن در سرعت رشد و افزايش عملکرد يکسري از محصولات کشاورزي شامل گوجه فرنگی، گندم، توت

ازن تراپی

ازن مورد استفاده در علم پزشکی باید خالص باشد، میزان غلظت ازن می‌بایست بین µg/ml ۱-۱۰۰باشد و باید توسط پزشک تعیین گردد. در ازن تراپی ، ازن مورد استفاده از جهت خصوصیت باکتری کشی ، قارچ کشی و بازدارنده رشد

ازن در پزشکی

ازن در پزشکی : در دنياي متحول امروزي بهداشت و سلامت، خود از مؤلفه هاي مهم امنيت عمده جهاني است. اين يك واقعيت غير قابل انكار است كه ايجاد هرگونه اختلال در سلامت و بهداشت در جوامع مدرن و صنعتي،

ازن در خط شستشو

استفاده از ازن در خطوط شستشو و سطوح Using Ozone In CIP& Surface در حال حاضر فرآیند استریلیزاسیون در صنایع مختلف مخصوصاً در صنایع غذایی حائز اهمیت زیادی است . کفایت عمل شستشو و گندزدایی حتی در سیستم هایی که

ازناسیون آب آشامیدنی

ازناسیون آب آشامیدنی در حدود یک قرن قبل، صرفاً برای ضدعفونی نمودن آب آلوده از نظر آلودگی میکروبیولوژی آغازشد. بعدها از کلر و همچنین دی اکسیدکلر برای این منظور استفاده شد و بصورت موفقیت آمیزی برای کنترل آلودگی های بیماری