ازن در کشاورزی

ازن در کشاورزی ازن در کشاورزی پيشرفته امروزی يک عامل حياتی و مفيد محسوب میگردد که دارای اثرات سود بخش زيادی میباشد. استفاده از ازن در سرعت رشد و افزايش عملکرد يکسري از محصولات کشاورزي شامل گوجه فرنگی، گندم، توت

ازن تراپی

ازن مورد استفاده در علم پزشکی باید خالص باشد، میزان غلظت ازن می‌بایست بین µg/ml ۱-۱۰۰باشد و باید توسط پزشک تعیین گردد. در ازن تراپی ، ازن مورد استفاده از جهت خصوصیت باکتری کشی ، قارچ کشی و بازدارنده رشد

ازن در پزشکی

ازن در پزشکی : در دنياي متحول امروزي بهداشت و سلامت، خود از مؤلفه هاي مهم امنيت عمده جهاني است. اين يك واقعيت غير قابل انكار است كه ايجاد هرگونه اختلال در سلامت و بهداشت در جوامع مدرن و صنعتي،

ازن در خط شستشو

استفاده از ازن در خطوط شستشو و سطوح Using Ozone In CIP& Surface در حال حاضر فرآیند استریلیزاسیون در صنایع مختلف مخصوصاً در صنایع غذایی حائز اهمیت زیادی است . کفایت عمل شستشو و گندزدایی حتی در سیستم هایی که