برج های خنک کننده و کاربرد ازن

برج های خنک کننده : تاکنون تلاش­های بسیاری در رابطه با رفع مشکل خوردگی و فرسایش قطعات فلزی سیستم­ های تهویه مطبوع و سرمایشی و گرمایشی (HVAC ) انجام گرفته است. اما هیچ کدام نتیجه ی مطلوبی در بر نداشته