ازن در مرغداری

ازن در مرغداری : در صنعت پرورش طیور به علت حجم بالای آلودگی در تمام زمینه ها ضرورت ضدعفونی کردن و رعایت ایمنی بهداشت به شدت احساس می شود به طوری که بدون رعایت موارد بهداشتی ؛ پرورش سودآور طیور