کاربرد ازن در استخر شنا

آیا ازن را می‌توان جایگزین کلر کرد؟ ازن در استخر شنا : صاحبان بسیاری از استخرها به منظور حذف مشکلات مربوط به کلر و ارائه خدمات بهتر به مشتریان به فکر استفاده از ازن به‌عنوان راه‌کاری نو در حل معضلات