ازناسیون آب آشامیدنی

ازناسیون آب آشامیدنی در حدود یک قرن قبل، صرفاً برای ضدعفونی نمودن آب آلوده از نظر آلودگی میکروبیولوژی آغازشد. بعدها از کلر و همچنین دی اکسیدکلر برای این منظور استفاده شد و بصورت موفقیت آمیزی برای کنترل آلودگی های بیماری

ازن در آبزی پروری

کاربرد ازن در آبزی پروری ازن نقش مهمی در جلوگیری وحذف بیماری‌های ماهی در سامانه‌های پرورش آبزیان دارد . این ماده باعث گندزدایی و اکسایش آلاینده‌های موجود در آب می‌شود . ازن باعث نابودی ویروس‌ها ، باکتری‌ها، قارچ ها و

ازن در مرغداری

ازن در مرغداری : در صنعت پرورش طیور به علت حجم بالای آلودگی در تمام زمینه ها ضرورت ضدعفونی کردن و رعایت ایمنی بهداشت به شدت احساس می شود به طوری که بدون رعایت موارد بهداشتی ؛ پرورش سودآور طیور

ازن چیست؟

ازن چیست ازن چیست ؟ یک گاز طبیعی است و به عنوان عامل پالایش طبیعی استفاده می شود ؛ نیمه عمر آن کوتاه است و مجددا به اکسیژن تبدیل می شود و هیج باقی مانده ای از آن به جا