همه چیز درمورد ازن

درمورد ازن : قرنهاست که طبيعت هنگام صاعقه و يا بوسيله پرتو فرابنفش خورشيد ، ازن را بوجود مي آورد و از خصوصيات ضد عفوني کننده آن براي پالايش آب و هوا و محيط زيست جانداران استفاده مي نمايد.

همه چیز درمورد ازن
همه چیز درمورد ازن

ازن بر خلاف ضد عفوني کننده هاي معمول مانند: کلر، فرمالين ومواد شيميايي ديگر، اکسيداسيون با ازن، هيچگونه مواد سمي يا مضري باقی نمي گذارد .

ازن یا اکسیژن فعال مولکولی متشکل از سه اتم اکسیژن است که به دلیل قدرت اکسید کنندگی بالا ، یک ضد عفونی کننده قوی محسوب می شود.

ازن قابلیت کشتن و از بین بردن کامل میکروارگانیسم های مختلف شامل انواع باکتريها، ويروسها، پروتوزوئرها، قارچها، مخمر ها، اسپورها و هاگهاي منتشر شونده از طريق آب و هوا را داراست و با اکسید کردن و حذف مواد خطرناک و مضر مانند: فنلها و نیتراتها ، اوره ،‌آمینها، سیانیدها و سموم کشاورزی و فلزاتی مانند منگنز و آهن و … همچنین کاهش COD در تصفیه و ضد عفونی آب , فاضلاب و هوا بسیار کارامد میباشد.

اکسیداسیون درمورد ازن

ازن سريعاً آلاينده هاي محيط را اکسيد مي نمايد و نتيجه اين اکسيداسيون تنها اکسيد مواد و اکسيژن مي باشد .
در جدول زيرمقايسه پتانسيل اکسيداسيون ازن با ديگر اکسيد کننده ها نشان داده شده است :

همه چیز درمورد ازن
همه چیز درمورد ازن

ضد عفوني با ازن به صورت پيوسته در حين کار و بدون تخليه مکان انجام مي گيرد و در نتيجه به طور مرتب ميزان آلودگي در محيط کاهش مي يابد. ازن به نحو مطلوب و بسيار موثري انواع آلودگي هاي ميکروبي را کاهش مي دهد. اثر ازن روي ميکروارگانيسم ها بسيار موثرتر از کلر و مشتقات آن مي باشد. فاکتورCT ، حداقل غلظت مورد نياز در مدت زمان تماس براي کاهش جمعيت ميکروارگانيسمها را نشان مي دهد.جدول مقايسه اي زير، ازن را به عنوان بهترين ضدعفوني کننده تاييد مي کند.
فاکتورCT لازم براي غير فعال سازي 99 درصد ميکروارگانيسم هاي گوناگون در محدوده دمایی C o25-5

نحوه عملکرد گاز ازن در حذف باکتری ها و ویروسها
نحوه عملکرد گاز ازن در حذف باکتری ها و ویروسها

ازن گازي تقريباً بي رنگ با بويي خاص شبيه بوي هواي تازه که پس از رعد و برق استشمام مي شودو يا بويي که در کنار تخليه الکتريکي در هواي آزاد به مشام مي رسد، می باشد. در دماي معمولي بصورت گاز است، نقطه جوش آن 112- و نقطه ذوب آن 251- درجه ساتيگراد و چگالي آن 5/1 برابر اکسيژن در شرايط استاندارد مي باشد. حلاليت آن در آب کم و با کاهش دما افزايش مي يابد. مولکول ازن پايدار نبوده و در نتيجه نمي توان آنرا انبار يا حمل نمود. اين امر باعث مي گردد که توليد ازن همواره در محل انجام گيرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *