ازن و میکروارگانیسم ها

ازن و میکروارگانیسم ها : باکتريها، ميکروارگانيسم هاي کوچک تک ياخته اي هستند که داراي ساختمان ساده و ابتدايي مي باشند. فشار اسمزي داخلي اکثر باکتريها حدود 5 تا 20 اتمسفر مي باشد .

http://ozonic.ir/wp-content/uploads/2017/09/%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%A7.jpg

اين امر بعلت غلظت زياد مواد محلول درون سلولي است . اسکلت محکم دور سلول باکتري بنام ديواره سلولي از انفجار باکتري و پاره شدن غشاء به علت اختلاف فشار اسمزي درون و بيرون باکتري جلوگيري مي کند.

اتم اکسيژن فعال با حمله به جدار سلول باکتري موجب از هم گسيختگي و پارگي ديواره سلولي و در نتيجه مرگ باکتري مي گردد.

ويروسها نيزجزو ميکروارگانيسم ها مي باشند ولی به وضوح از ديگر سلولها متفاوتند. ويروسها ذراتی غير مستقل هستند که تنها در داخل سلول های ميزبان تکثير مي يابند. هر ويروس شامل يک مولکول اسيد نوکلئيک ( DNياRNA) مي باشد.
مزایای اصلی گازازن به عنوان ضد عفونی كننده:
بالا بودن قدرت اکسید کنندگی ( تا 3000 برابر قوی تر از کلر)

تاثیر گذاری بر طیف گسترده ای از میکروارگانیزمها شامل میکروبها، باکتری ها (تا 3125 برابر سريعتر از کلر) و ویروسها (1000-600 برابر سريعتر از کلر)
بالا بودن سرعت و قدرت ازن نسبت به «کلر» و «هیپوکلریت ها»
تخریب جلبکها، قارچها، کپک ها، هاگ، حذف بو های عرق و اوره و…
کاهش تعمیرات استخر: مواد شیمیایی قوی (کلر، جوش شیرین) دیواره های داخلی استخر را تجزیه می کنند.
اکسیداسیون مواد معدنی نظیر آهن، منگنز و انعقاد جامدات محلول برای خالص نگهداشتن آب.
کاهش 70 تا 90 درصدی در استفاده از مواد شوینده شیمیایی و عدم ایجاد سوزش در بینی و چشم

(ازن و میکروارگانیسم ها) استریل کننده وسیع الطیف

قابلیت استفاده در محیط های باز و مرطوب
عدم ایجاد تغییر در PH آب .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *