ازن در پزشکی

ازن در پزشکی
ازن در پزشکی

ازن در پزشکی : در دنياي متحول امروزي بهداشت و سلامت، خود از مؤلفه هاي مهم امنيت عمده جهاني است. اين يك واقعيت غير قابل انكار است كه ايجاد هرگونه اختلال در سلامت و بهداشت در جوامع مدرن و صنعتي، ساير فعاليت ها را مختل كرده و استمرار آن، سطح كيفي زندگي در اين جوامع را تنزل خواهد داد كه مي تواند امنيت جوامع را به خطر اندازد.

در اين راستا محققين افرا صنعت کيميا تحقيقات خود را متمرکز بر روی استفاده از تکنولوژی استفاده از ازن در عمليات ضدعفونی و ميکروب زدايي شروع و در مقايسه با ساير روش های مرسوم به نتايج منطقی و ايده ای دست يافتند:

در نگاهی کوتاه می توان ادعا نمود رمز موفقيت ازن در سرعت عمل آن و ترکيب آن با غشاء چربی ها می باشد. ضدعفونی با ازن بر روی طيف وسيعی از باکتری ها، ويروس ها، قارچ ها، آميب پروتوزوا و تخم آنها موثر است ازن به ترکيب دوگانه کربن – کربن موجود در اسيدهای چرب اشباع نشده و چربی های فسفوليپيد حمله کرده، موجب شکستن اين ترکيب می گردد. غشاء محافظ باکتری ها، قارچ ها و آميب ها عمدتاً از اين مواد تشکيل شده اند. ازن مستقيماً با غشاء سلولی، ديواره باکتری ها، آنزيم های داخل سلولی و اندام های تناسلی ترکيب می شود. DNA اين سلول ها بر اثر ترکيب با ازن و راديکال های هيدروکسيل صدمه می بينند. برخی آمينواسيدها (خصوصاً آنهايی که حاوی سولفور هستند) توسط ازن آسان تر تجزيه می شوند. از آن جمله می توان سيستين، تريپتوپان، متيونين و هيستيدين را نام برد.

با استفاده از ازن مي توان باکتری هايی چون كلي باسيل كه بعنوان يكي از مقاوم ترين باكتري ها در پزشكي محسوب مي گردد، را بطور كامل حذف كرد، چندين نوع تست ضدعفونی بر روی اين نوع باکتری صورت گرفته است كه ثابت شده است؛ ازن اثرات گندزدايی بالايی از خود نشان می دهد؛ علاوه بر اين استافيلوكوك آرئوس +G يكي از عوامل عفونت هاي سوختگي و جز باكتري هاي فرصت طلب در عفونت هاي باليني با استفاده از ازن غيرفعال و حذف می گردد. از جمله باكتري هاي ديگري كه ازن توانايي حذف آنها را دارد مي توان به پسودوموناك آئروژينوزا، سالمونلا، پيوسيانيك، پروتئوس ميرابليس، كلبسيلا پنومونيه، سالمونلا تيفي و . . . اشاره نمود:

 

برخی از کاربردهای ازن در صنعت پزشکی به شرح ذيل می باشد:

  • ضدعفونی کردن و استريليزاسيون وسايل پزشکی.
  • استريل کردن وسايل شيشه ای و فلزی.
  • استفاده از ازن در استريليزاسيون لباس های بيمارستانی .
  • تهويه و تصفيه هوای بيمارستانی .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *