ازن در دامداری

ازن در دامداری ؛ استفاده از فناوری جدید و مدرن باید منتهی به کاهش خسارات و در نتیجه افزایش سود آوری گردد. در گاوداری ها معمولا ۲ بیماری ایجاد خسارت فراوانی میکند و گاودارها معمولا از این ۲بیماری صدمات فراوانی می بینند که عبارتند از :

الف) اسهال

ب) ورم پستان

بااستفاده از دستگاه ازن ژنراتور می توان گاز ازن را در مخزنی مناسب و از جنس پلی اتیلن تزریق کرد و با استفاده از پمپ با فشار و به صورت مستمر گوساله دانی را شستشو داد ، شرکت نیکان صنعت سهیل با استفاده از تحقیقاتی که روی گاز ازن داشته این اطمینان را به شما دامدار عزیز میدهد که به محض تماس گاز (O3 ( ازن بر روی سطح گوساله دانی و تماس آن با انواع میکروارگانیسم ها آنها را نابود کرده و محیط ایزوله ای را برای استفاده ی گوساله ها مهیا می کند. این در حالی است که می توان در طول روز به دلخواه این کار را تکرار کرد لازم به ذکر است که گاز O3 پس از مدت زمان کوتاهی (حدود ۳۰ دقیقه) مجددا به اکسیژن تبدیل می شود ،و به جز اکسیژن هیچگونه باقیمانده ای از خود به جا نخواهد گذاشت . همچنین با استفاده از دستگاه ازن ژنراتور می توان محیط زایشگاه ها را هم تمیز و ضد عفونی کرد و حتی اندکی پیش از زایش ، ناحیه مقعد ،فرج و پستان گاو کاملا شسته و تمیز شوند.

همچنین از ازن ژنراتور می توان در موارد زیر نیز استفاده کرد :

۱- در مه پاش ها : برای ضد عفونی فضای بهار بند ها و سالن ها

۲- در زایشگاه ها : برای ضد عفونی مادر و گوساله در بدو تولد

۳- در کنار تانک شیر دوش : به دو منظور:

الف) استفاده برای سالن شیر دوشی ب) ضدعفونی تانکر شیر دوش

۴- آب آشامیدنی گاوداری و یا دامداری، آب شرب گوساله ها و …